Zpěv a láska k hudbě jsou jedním z největších darů, kterých se mi dostalo. Dělá mi velkou radost podělit se o ně s dalšími lidmi.

Pocházím z Českého ráje, kde s rodinou po návratu z cest znovu ráda žiji. Hudbě se věnuji od dětství, klasickému zpěvu pak od dob vysoké školy, kdy jsem vedle informatiky a knihovnictví na filosofické fakultě Univerzity Karlovy studovala na Pěvecké konzervatoři Praha. 
V době studií jsem natočila pro Český rozhlas cyklus Ilji Hurníka Písničky s flétnou. Své znalosti ze světa hudby a knihovnictví jsem zúročila v rámci svého působení v Institutu Bohuslava Martinů v Praze. 
 

V letech 2001-2008 jsem žila na Dálném východě, kde jsem vystudovala ekonomický obor a mj. pracovala jako spolupracovnice Českého rozhlasu Radiožurnál a televize Z1. 

Ke zpěvu jsem se opět vrátila po návratu do Evropy, v odborném školení pokračuji u prof. Miloslava Pospíšila. Pravidelně vystupuji na koncertech komorní a duchovní hudby
a v literárně-hudebních pořadech. Jsem členkou Tria Talia (spolu s klavíristkou Monikou Chmelařovou a flétnistkou Janou Vávrovou), velmi ráda spolupracuji s barytonistou Martinem Strouhalem, s varhaníkem Radkem Hanušem
a dalšími kolegy.

Přejít nahoru